TIETOSUOJASELOSTE

(laajennettu rekisteriseloste, jossa rekisteröidyn oikeudet informoitu)

 1. Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

EU:n yleinen tietosuoja- asetus, General Data Protection Regulation, GDPR Laatimispäivä 1.5.2018

 

 1. Rekisterinpitäjä Almalogia (toiminimi)

Alma Kangas

Pitkänlahdenkatu 13

65100 Vaasa FINLAND

 1. Rekisteriasioista vastaava Almalogia (toiminimi)

Alma Kangas

alma.kangas@almalogia.fi

Pitkänlahdenkatu 13

65100 Vaasa FINLAND

 

 1. Rekisterin nimi

Almalogian hoitoasiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Almalogian hoitoasiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään hoitosuunnitelmaa ajatellen pyrkien takaamaan paras mahdollinen ja asianmukainen hoitokokonaisuus, Lisäksi tietoja yhteystietojen osalta käytetään myös asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, ajanvarauksien käsittelemiseen sekä muihin asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään hoitoasiakkaista luvanvaraisesti perustietoja, kuten:

– nimi – syntymäaika – osoite – puhelin – sähköpostiosoite – harrastukset ja ammatti sekä muita hierontaan vaikuttavia henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne vaikuttavat oleellisesti hoitosuunnitelman laatimiseen ja hieronnan toteuttamiseen Rekisteriseloste 22.5.2018

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Almalogian käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietosuojasta & rekisteristä vastaava henkilö

Almalogian hoitoasiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän suojausohjelmistolla suojattuun järjestelmään, joka vaatii erillisen salasanan. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä sekä on suojattu mm. palomuurein. Järjestelmään tallennettuja rekisterin sisältämiä tietoja pääsee hallinnoimaan ja katsomaan vain Almalogian tietosuojavastaava ja rekisteristä vastaava Alma Kangas. Rekisterin sisältämät tiedot ja kirjalliset dokumentit sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. (Yhteystiedot kohdassa 3)

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. (Yhteystiedot kohdassa 3)

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. (Yhteystiedot kohdassa 3)